Scherp Online Planner

Werkzaamheden: Doelgroep interviews, User Testing, UX & UI Design en WordPress Plug-In Front-end / Back-end development, werken met API’s.

De Planner zorgt ervoor dat het plannen van de marketingtaken simpeler is, door het proces te automatiseren en een template structuur te gebruiken.

Inlogscherm

De Scherp Online Planner is begonnen als een stage project waar ik het inplannen van de marketing werkzaamheden heb verbeterd. Dit heb ik gedaan middels de huidige planning te veranderen van een Excel naar een website. Op deze website kun je dan templates maken voor de herhalende taken, deze taken kun je koppelen aan de personen en aan de projecten. Per maand gebruikt hij het template en deze kun je aanpassen op maandbasis.

Hoofdscherm, algemeen overzicht van de taken en projecten

Als laatste is deze gekoppeld aan het Paymo API, dit gebruikt Scherp Online als uren registratie systeem.

Projecten overzicht en een taak inplannen

Na mijn stageperiode wilde ze het gedeelte van Paymo urenregistratie laten vallen en dit in de planner overnemen.

Uren registreren en takenoverzicht
Rooster opgeven en vrije dagen inplannen

Na mijn stage ben ik gevraagd om door te werken aan de Scherp Online Planner, vanaf dit punt heb ik gewerkt aan grotere updates. Zoals een update die nog steeds in ontwikkeling is, de uren registratie update. Deze update gaat ervoor zorgen dat Paymo niet meer nodig is om uren te registreren. Naast deze functionaliteit zijn er nog andere functies erbij gekomen zoals; Klanten, vakantiedagen inplannen, development planning en facturatie.